Galeria
Miesiąc maj - szkółka jednorocznych krzewów jagodowych

Miesiąc maj - matecznik podkładek wegetatywnych

Miesiąc maj - szkółka podkładek generatywnych

Miesiąc maj - podkładki generatywne w roku okulacji

Miesiąc maj - podkładki Pigwy S1 w roku okulacji

Miesiąc maj - Okulanty grusz

Miesiąc maj - system nawadniania w szkółce jagodowej